Resources: Intensive Interaction for Autism – Finnish version

Resources: Intensive Interaction for Autism

‘Oppiminen yhdessä olemalla. Miten voimauttava vuorovaikutus voi auttaa autismin
kirjon lastasi oppimaan luonnollisella tavalla’

This document can be shared by copying the following link: thinkingautism.org.uk/taking-action/resources-and-publications/intensive-interaction-for-autism-finnish-version/

Related publications by Thinking Autism